Proiectul umanitar pentru sinistraţi, Moldova – Misiune posibilă, a răspuns realităţilor dramatice din societatea românească: inundaţiile devastatoare din vara anului 2005. Punctul de pornire al programului, Moldova – Misiune posibilă, l-a constituit iniţiativa Euro Inter Trade – Forum Auto, unic importator Volvo în România, ca parte componentă a activităţilor de responsabilitate socială corporatistă (CSR).

Fundaţia Spandugino a preluat şi amplificat programul, oferind un cadru logistic şi managerial coerent, capabil să susţină acţiuni complexe, eficiente, dinamice, pe termen lung, cu efecte vizibile şi durabile în cadrul comunităţii din Agăş. Obiectivul programului a fost reconstrucţia/construcția a 12 case şi gospodării în Comuna Agăş, judeţul Bacău şi sprijinirea comunităţii în vederea unor condiţii de viaţă, de studiu, de lucru mai bune şi mai sigure, antrenându-i pe localnici în activităţi care le vor aduce sentimentul împlinirii.