În alegerea temei acestui forum, am avut în vedere două considerente. Primul este legat de intrarea noastră, la 1 ianuarie 2007, în spațiul economic și politic european, care este o oportunitate de o valoare excepțională pentru a câștiga pariul moderniză rii. Al doilea considerent a fost conferința cu titlul Competitivitatea regională în contextul Agendei Lisabona“, organizat de Grupul de Economie Aplicată – un grup de tineri economiști de elită, pe care mă bucur că i-am putut cunoaște. Dezbaterea noastră are loc pornind de la raportul realizat de ei – un document de mare valoare, din care am extras, pentru întâlnirea noastră de astăzi, câteva subiecte: suntem pregătiți pentru competiție? Ce efecte ar avea lipsa de competitivitate? Există, în România, ceea ce se cheamă „patriotism economic“? Se va accentua odată cu aderarea? Ne putem aștepta la o creștere a investițiilor și a competitivității printr-un proces de relocalizare industrială? Ce politici publice sunt necesare pentru ca România să-și optimizeze profitul rezultat din procesul de integrare? Ce rol trebuie să aibă cercetarea și dezvoltarea în evoluția postaderare? Cu ce costuri și cu ce beneficii? Din raportul GEA rezultă că 1 ianuarie 2007 este un moment de excepție, dar numai un moment. Începe un proces îndelungat, în care avem nevoie de o viziune de lungă durată și de o strategie care să țină seama de capacitatea României de a-și ajusta economia la structurile europene și, în același timp, de capacitatea societății noastre de adaptare la schimbare. Nu ne așteptăm să ne contopim fără identitate în acest vast spațiu economic și politic. Suntem convinși că, pentru succesul integră rii, politicile publice au o mare importanță. Forumurile următoare, care se vor desfășura sub genericul „România europeană“, trebuie să se constituie într-o platformă de dezbatere între elitele intelectuale pentru toată problematica integrării, identificând soluții pe care să le promovăm pe agenda publică și să putem influența, astfel, politicile publice.