În anul 2006 Fundația Spandugino a susținut desfășurarea Congresului European de Istorie a Religiilor de la Bucureşti, inclus în cadrul Anului Eliade, propus de Institutul Cultural Român.

Congresul European de Istorie a Religiilor de la Bucureşti a constituit evenimentul internaţional major al anului 2006 în evoluţia acestei discipline. Reprezentată pe toate continentele, în majoritatea academiilor, în sute de universităţi, organisme de cercetare şi programe editoriale din întreaga lume, Istoria Religiilor este recunoscută ca o disciplină umanistă, a cărei autonomie federatoare se nutreşte din dialogul tradiţional şi specific cu discipline precum: antropologia, arheologia, etnologia, filologia, filosofia, istoria ideilor, literatura comparată, orientalistica, sociologia sau teologia.

La acest congres au fost prezenți la București peste 150 de savanți din peste 30 de țări din patru continente, la care s-au adăugat peste 20 de cercetători români. Personalitățile cele mai reprezentative in istoria religiilor au acceptat să vină pentru prima dată în România și să susțină conferințele în plen.

Printre temele care au fost dezbătute:

  • Religie greacă și romană;
  • Creștinism și religii învecinate în Antichitatea târzie;
  • Iudaism, creștinism, islam în Evul Mediu;
  • Religii iraniene;
  • Religii indiene;
  • Religie și modernitate;
  • Curente hermetice și esoterice în istoria religioasă europeană;
  • Recepția europeană a religiilor Asiei;
  • Interacțiuni religioase între Vestul și Estul european
  • Mircea Eliade și evoluțiile în istoria religiilor (1986-2006).