Fundația Spandugino a sprijinit organizarea Conferinței Naționale de Fizică (CNF), ediția 2005, eveniment realizat cu sprijinul Societății Naționale de Fizică, în perioada 13 -17 septembrie 2005, conferință destinată prezentării temelor domeniului la momentul respectiv și promovării legăturilor între oamenii de știință.

În cadrul evenimentului au fost organizate discuții și mese rotunde pe problematici precum: fizica în învățământul de toate gradele, politica științifică, fizică și economie, vizibilitatea fizicii.

Conferința a fost totodată și un forum pentru exprimarea opiniilor comunitatii stiintifice in probleme generale privind situatia cercetarii si invatamantului din Romania.

În cadrul manifestării a fost acordat premiul „Ion Agârbiceanu” pentru cele mai valoroase și mai originale lucrări susținute de tineri autori, conform selectiei unui comitet de premiere.

De-a lungul timpului, Fundația Spandugino a susținut loturile olimpice de matematică și fizică ale României, rezultatele elevilor la concursurile internaționale dobândind în timp recunoaștere mondială, constituindu-se în puncte de reper ale învățământului românesc.