Momentul cel mai aşteptat al Proiectului Momentul Magellan al Medicinei l-a constituit Conferinţa Factorul infecţios în bolile cronice, susţinută de Prof. Luc Montagnier.

A fost subliniat, încă o dată, rolul stresului oxidativ în declanșarea anumitor boli de natură infecțioasă.

“Ne îndreptăm spre o medicină ce va trebui să îndeplinească patru condiţii, cei 4 P: preventivă, predictivă, personalizată şi participativă”, a declarat profesorul Montagnier.

Prof. Montagnier ne invită astfel să ne reamintim deviza: Primum non nocere şi să lăsăm loc întrebărilor asupra devenirii Medicinei noastre actuale. Să ne întrebăm dacă nu ar trebui să ne îndreptăm spre ceea ce domnia sa numeşte Medicina celor 4 P: P1 – predictivă (anticipativă), P2 – preventivă, P3 – personalizată şi P4 – participativă – pornind de la ideea că pacientul nu ar trebui să mai fie considerat un obiect, un număr de test clinic, ci o persoană, o fiinţă umană căreia trebuie să i se acorde timp, să fie ascultată și alături de care este necesar să se poarte un dialog constructiv.

O abordare transversală a sănătăţii şi a Medicinei celor 4 P trebuie însoţită de o reînnoire a sistemului de sănătate în privinţa unei abordări holistice a îngrijirilor centrate pe persoană şi pe relaţiile interpersonale.

„Lansarea acestui proiect şi în România, are o importanţă deosebită pentru că în planul acestei afecţiuni sunt foarte multe lucruri care într-un fel sau altul sunt cunoscute şi standardizate, dar altele, care suportă în continuare cercetare, decizii şi elucidări din punct de vedere ştiinţific, al diagnosticului şi al tratamentului. Includerea României în sine este un moment pozitiv pentru o parte din tinerii studenţi sau tinerii medici pentru că au posibilitatea să se specializeze la instituţii similare în Europa de Vest sau în alte centre din America de Nord şi să vină înapoi în ţară ca experţi în această afecţiune, diseminând în România noţiuni care să fie cunoscute de toată lumea medicală dar şi de populaţie”, a declarat în cadrul conferinței, Acad. Prof. Univ. Dr. Ionel Sinescu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.