Al III-lea Congres European al Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO

Al III-lea Congres European al Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO