„Forumurile Volvo-Dilema veche“ au ajuns la a șasea ediție. De această dată, tema discuției a fost „investiția privată în educație și cultură“. Aparent, este o temă despre care s-a tot vorbit în ultimii ani. În fapt, așa cum rezultă și din intervențiile participanților pe care le publicăm în acest număr, trebuie depășit nivelul simplei sponsorizări, al „actului de generozitate“, al bunăvoinței sau pasiunii pe care un om de afaceri sau o companie le manifestă față de educație, artă, cultură. Pentru a se dezvolta pe termen lung, relațiile dintre mediul de afaceri și mediul cultural au nevoie de încredere și de descoperirea/acceptarea reciprocă a intereselor celeilalte părți. și mai au nevoie de o comunicare eficientă, de o cunoaștere a valorilor „celuilalt“, dar și a valorilor comune pe care și oamenii de afaceri, și oamenii de cultură le exprimă și le susțin în societate. Seria de forumuri organizate de Forum Auto, importator  Volvo în România, și Dilema veche au avut drept scop fundamental tocmai crearea unui spațiu în care reprezentanții mediilor academice și culturale și ai mediilor de afaceri să se poată cunoaște mai bine. La această ediție, am avut și câțiva participanți din străinătate – profesori și consultanți în domeniul marketing-ului și relațiilor publice. Intervențiile lor arată că România mai are de parcurs un drum până la așezarea relațiilor între Stat, investitorii privați și beneficiarii finanțărilor. Diferența esențială între cum se desfășoară lucrurile „la ei“ și „la noi“ este aceea că, în țările Europei Occidentale, statul, investitorii privați, instituțiile culturale și cetățenii își cunosc mai bine interesele și participă la conturarea unei stări de spirit care este în avantajul tuturor. În România, deocamdată, neîncrederea și lipsa spiritului comunitar ne împiedică să construim proiecte și parteneriate pe termen lung. Forumurile Volvo-Dilema veche și-au dovedit, din acest punct de vedere, eficiența: oamenii de afaceri și oamenii de cultură au descoperit că au subiecte și preocupări comune și că pot măcar identifica soluții pentru rezolvarea lor.