Doamna Lavinia Spandonide, Președintele Fundației Spandugino: 

Vă rog să-mi îngăduiți în primul rând să mulțumesc pentru onoarea de a participa la acest eveniment președintelui Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, Domnul George On Cristophides, și președintei Federației Române a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, Doamna Daniela Popescu.

Onoarea de a mă afla azi aici nu este egalată decât poate de privilegiul de a colabora cu Alumnus Club pentru UNESCO, în cadrul proiectului Global Ethics – Save the Planet Earth și de șansa de a fi constituit împreună  Grupul de inițiativă Momentul Magelan”, care să aducă o contribuție românească acestui program mondial al Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO.

Am răspuns cu bucurie invitației acestei asociații și în același timp cu încredere, pentru că Fundația Spandugino are în istoric inițiative care au vizat consolidarea dialogului intercultural, a instituției mentoratului și a recuperăriiii memoriei, urmărind crearea unui țesut comunitar și a unor condiții prielnice pentru o schimbare de paradigmă în educație și cultură în România. Aș aminti aici câteva exemple:

În anul 2005, am avut inițiativa încurajării dialogului dintre elitele din business și cele din cultură, prin organizarea împreună cu New Europe College, cu revista Dilema Veche și cu Importatorul Volvo în România, Forum Auto, a „Forumurilor Volvo-Dilema Veche”, care s-au desfășurat pe parcursul a aproape 3 ani de zile.

Ce am urmărit prin aceste forumuri?

Am mizat pe luciditatea și pe disponibilitatea elitelor, pentru a realiza o platformă de comunicare între oamenii de cultură și oamenii de afaceri, astfel încât să identificăm soluții la probleme actuale care ne frământă deopotrivă, chiar dacă le privim din unghiuri diferite, și să le promovăm pe agenda publică.

Astfel de întâlniri ni s-au părut necesare și pentru că au putut relansa, prin identificarea unor interese și a unor proiecte comune, spiritul comunitar.

În 2011, am organizat Seria de conferințe „Cultura bate criza”, care au creat un spațiu al reflecției despre lume, despre noi înșine și despre valori autentice, propunând publicului „oameni și idei-forță”, cu participarea unor renumiți oameni de litere sau de teatru, filozofi sau istorici din țară și din străinătate.

Acest proiect a fost realizat grație colaborării Fundației Spandugino cu Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) de la Universitatea din București și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București (BCU).

Având asemenea antecedente, este lesne de imaginat entuziasmul cu care am primit vestea lansării programului Global ethics – Save the Planet Earth și a mesajului Președintelui de Onoare al Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, domnul Eiji Hattori, în care face apel la o schimbare de paradigmă: de la cultura lui „a avea”, la cultura lui „a fi”, de la „civilizația forței” la „civilizația vieții”.

Împreuna cu Alumnus Club pentru UNESCO, am numit contribuția românească la acest program mondial: Momentul Magellan, un proiect care se va desfășura pe parcursul a 4 ani și va constitui un cadru de lucru, în interiorul căruia să se poată dezbate probleme legate de etică la nivel global și să se aducă la aceeași masă de discuții a unor actori relevanți din sfera academică, a institutelor științifice, culturale, a sectorului guvernamental și non-guvernamental.

De ce Momentul Magellan?

Pentru că această schimbare de paradigmă despre care vorbea președintele de onoare, Eiji Hattori, se poate asemăna cu noutatea perspectivei privind sfericitatea Pământului, adusă de exploratorul Fernando Magellan, prin realizarea primei călătorii în jurul planetei.

Cu ocazia acestui al 3-lea Congres European al Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO, lansăm un număr retrospectiv pentru anul 2012 al Revistei Momentul Magellan, în care veți putea găsi mai multe amănunte despre activitățile noastre.

Revista va avea o apariție trimestrială începând de anul viitor și va avea un synopsis mult mai larg. Am vrut ca totuși să marcăm acest moment important și al prezenței dvs. la București, punând la dispoziția participanților la acest congres acest număr special, retrospectiv al revistei.

Pentru a nu vă reține atenția prea mult timp și a lăsa locul cuvenit sarbătoriților de astăzi, voi face numai o trecere în revistă pe scurt, a acestor evenimente.

Primul an al acestui proiect este dedicat Medicinei, sub semnul Momentului Magellan al Medicinei. Și urmărește următoarele obiective:

  • Conștientizarea importanței eticii medicale ca o disciplină indispensabilă statutului de profesionist în spațiul practicii medicale.
  • Dezvoltarea la nivel European de programe educaționale și a unui schimb de experiență și de bune practici între specialiști în domeniu.
  • Lansarea unei platforme de informare a tuturor oamenilor în materie de bioetică, educație medicală – învățarea unui stil de viață sănătos și echilibrat.

Evenimentul pilot al acestui proiect l-a constituit vizita în România a laureatului Nobel în Medicină, Prof. Luc Montagnier, care a susținut în luna septembrie a acestui an, o serie de conferințe la Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București și la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, cu titlul: Factorul infecțios implicat în boli cronice.

Editura Spandugino a lansat cu această ocazie cartea Laureatul Nobel și Calugărul, care conține dialogul dintre Prof. Luc Montagnier și un calugăr cistercian, Michel Niaussat, dialog gândit ca o punte de legătură între toate elementele care alcătuiesc natura umană.

Din dialogul lor au apărut piste de gândire foarte utile pentru prezent și viitor în domeniul chestiunilor care ne urmăresc în permanență: cine suntem noi, de unde venim, unde mergem, ce facem pe Pământ?

De asemenea, pe 18 septembrie, a avut loc un alt interesant dialog pe scena Ateneului Român, între laureatul Nobel și academicianul Solomon Marcus, cei doi oameni de știință fiind de acord asupra schimbării majore care se petrece în domeniul medical și asupra reorientării actuale a medicinei.

Un alt moment al Proiectului Momentul Magellan al Medicinei a fost participarea cu o echipă de jurnaliști din sănătate, la Conferința Internațională de Jurnalism medical de la Atena, din 15 octombrie 2012, în cadrul proiectului Health Reporting Training (HeaRT).

De ce ne-am îndreptat atenția asupra Jurnalismului din Sănătate?

Pentru că jurnaliștii din sfera medicală pot influența comportamentele legate de sănătate atât ale pacienților, cât și în unele cazuri ale medicilor.

Obiectivele pe care ni le-am propus sunt următoarele:

  • creșterea nivelului de conștientizare asupra nevoii de promovare a codului de etică jurnalistică din sănătate;
  • promovarea dialogului intercultural între jurnaliștii din sănătate;
  • poziționarea corectă a intereselor pacienților în codul de etică jurnalistică, având în vedere schimbarea de paradigmă: sistem centrat pe persoană, pe sănătate în loc de sistem centrat pe boală.

Pentru anul viitor, ne-am propus organizarea unui Simpozion cu participare internațională în care să se dezbată teme ca:

  1. Rolul Jurnaliștilor din Sănătate în dezvoltarea unei abordări critice a controverselor actuale din cercetarea științifică.
  2. Jurnalism vs. Medicină – un câmp de luptă? Dezbatere asupra lipsei de independență autentică atunci când Gazetăria câștigă lupta în fața Medicinei
  3. Știința ca un joc de Puzzle. Revoluția științifică și noua paradigmă în medicină.

În cadrul parteneriatului pe care Grupul de Inițiativă l-a convenit cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, în perioada 17 – 20 octombrie 2012, a avut loc vizita unor medici specialiști de la clinica Borrelioze Centrum Augsburg, din Germania. Aceștia au prezentat în cadrul Zilelor Științifice ale Institutului Național de Boli Infecțioase, „Prof. Dr. Matei Balș”, ultimele noutăți în practica clinică privind neuroborelioza. A avut loc totodată, pentru prima dată, o abordare interdisciplinară a cazului unui pacient român, de către doctori de specialități diferite, din România și Germania.

În urmă cu câteva zile, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui George Emil Palade, renumit savant de talie internațională, mare om de știință român, laureat al Premiului Nobel în medicină, grupul nostru de inițiativă a organizat o manifestare la Palatul Cantacuzino, însoțită de lansarea cărții ce poarta titlul: Crestomație de familie – Centenar UNESCO George Emil Palade, într-o ediție îngrijită de câțiva membri ai familiei Palade.

Manifestarea a beneficiat de prezența prestigioasă a pianistei elvețiene, Elizabeth Sombart, care a oferit un concert de pian.

Nădejdea noastră este că acest proiect pe termen lung, chiar dacă nu va putea să schimbe unele mentalități prea conservatoare, va reuși totuși să sădească în inimă și în mintea tuturor oamenilor, cel puțin un subiect de reflecție.

Suntem încredințați că acelora cu deschidere spre cunoaștere le vom deștepta dorința de a ni se alătura, pentru ca împreună să formăm o masă critică ce se va angaja solidar în acțiunea noastră concentrată de a trezi conștiințele asupra eticii globale, astfel încât aceasta să fie instituită în întreaga lume, pentru supraviețuirea umanității.

Vă mulțumesc!